Ngành Vật liệu xây dựng

2022-06-13 14:34:00

Mới đây, Nghenoithat.vn (thuộc Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC) và EUROHA đã ký kết hợp đồng chuy...

2022-05-30 14:09:00

Vào đầu tháng 5 vừa qua, CIC đã ký hợp đồng chuyển giao cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tháng Giê...

2022-05-20 08:56:00

Mới đây, Công ty CIC đã ký hợp đồng và hoàn tất quá trình chuyển giao, đào tạo phần mềm nhôm kính OP...

2021-07-28 17:41:00

Ngày 27/7 vừa qua, Nghenoithat.vn phối hợp với Hãng phần mềm Opera đã tổ chức thành công buổi hội th...

2021-07-19 14:24:00

Vào 09h00, ngày 27/07/2021, Trang thông tin điện tử Nghenoithat.vn phối hợp với Hãng phần mềm Opera...

2021-05-31 09:55:00

Có trụ sở tại Sardinia,Ý; Opera là 1 công ty phát triển phần mềm năng động với hơn 5000 sản phẩm đã...